Peter Bogers in de Kelder!

De 222lodge is helemaal terug!

Ienke Kastelein neemt ons mee op een geconcentreerde wandeling. We vertrekken als groep van de Singel 222 om 20:30.  Na 30 tot 45 minuten neemt Frans van Lent het van Ienke over en leidt hij de groep weer terug naar het ateliergebouw.
Na terugkomst op Singel 222 presenteert Peter Bogers in de Kelder. Een installatie vormt de setting van een performance. In verband met covid is het werk individueel te bezoeken.

Over het werk van Peter Bogers:
Peter Bogers weet met een strakke, analytische blik lichamelijke ervaringen zo te isoleren dat ze – geabstraheerd – boven het niveau van zijn eigen lichaam uitstijgen en voor het publiek bijna fysiek te ervaren zijn. De bezoeker wordt een intense aandacht voor lichaamsbewegingen opgelegd, bewegingen die niet alleen in beeld, maar ook in functie geïsoleerd zijn.
Bogers’ installaties en performances kunnen beschouwd worden als pogingen de fundamentele kloof zichtbaar en voelbaar te maken tussen bin­nenwereld en buitenwereld, tussen subject en object, beeld/representa­tie en werkelijkheid. Zijn werk toont nadrukkelijk de gijzeling van de beelden in de orde van de representatie. Een vreemde, in zichzelf besloten orde, die buiten de gewone werkelijkheid valt.
Een deel van het recente werk staat nog altijd in direct verband met in het verleden uitgevoerde performances, hoewel de directe persoonlijke confrontatie nu wordt vermeden. Video, geluid en fotografie worden met al hun manipulatieve mogelijkheden ingezet als intermediair tussen de kunstenaar en het publiek.